GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

СПИСЪК на одобрените кандидати, предложени за назначаване след процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C01 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия”, проведена м. януари 2019г

Повече тук
Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 12.00 м² по РП на с.Блъсково

Община Провадия обявява на 07.02.2019 г. от 14,00 ч. в зала 326 публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години за...
Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 16.00 м² по РП на с.Градинарово

Община Провадия обявява на 07.02.2019 г. от 11,30 ч. в зала 326 публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години за...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®