GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Годишен отчет по чл. 12 от ЗЕЕ на Община Провадия за 2020 година

Повече тук
Промяна в периода на провеждане на Преброяване 2021

Преброяване 2021 ще се състои в периода 7 септември - 3 октомври

Министерският съвет на свое заседание прие Решение...
Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с измененията на Наредба №8 за определяне и администриране на местните такси и цени...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®