GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за осигурен обществен достъп до информация по Приложение 2 съгласно чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Възложител - „Гардения прима“ ООД

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата...
Обявление на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ - изработен ПУП – ПП за трасе за входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки – ел. захранване , водопровод и канализация, свързани с етап „КС Нова Провадия” на „Булгартрансгаз” – ЕАД

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Провадия , област Варна на основание чл. 128 , ал. 1 и ал.2 от ЗУТ съобщава...
Публични търгове на 10.09.2020г.

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
О Б Я В Я В А

Публични търгове с явно наддаване за продажба на:
-10.09.2020 г. от 10.00 часа за Дворно...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®