GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ (КЛАДЕНЦИ), ПОЛЗВАНИ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

Собствениците на водовземни съоръжения за подземни...
Обява за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C02 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020


Информация, относно проект на График за движение на влаковете през 2021 година


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Информираме Ви, че в официалната страница на „Холдинг БДЖ“ ЕАД –
www.bdz.bg...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®