GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ИП "Изграждане на център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване (с капацитет 15 места)" с възложител Община Провадия

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

У В Е Д О М Я В А:

Засегнатото население за...
Обявяване на Заповед на Областния управител Варна за пожаро опасен сезон в горските територии Варна

Повече тук
Във връзка с извънредното положение Община Провадия ви уведомява, че има интегриран модул за е - връчване

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с епидемиологичната обстановка (извънредното положение), уведомяваме Ви, че...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®