GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Община Провадия обявява Протоколи №1/№2 на комисия назначена със Заповед №495/26.02.2021 за определяне на цена за обезщетения на собственици на имоти от гр.Провадия, с.Златина и с.Петров дол засегнати от сервитути на линейни обект на “Булгартрансгаз” ЕАД


Информация по Приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „ВАРНА ФУУД“ ООД

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата...
Обявление за откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане на управлението на „МБАЛ Царица Йоанна – Провадия” ЕООД


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®