GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

ИП „За Изграждане на капково напояване“ в ПИ 10663.16.18, 10663.16.19 зем. територия с НТП „Друг вид насаждение“ и ПИ 10663.16.47, зем. територия, с НТП „Овощна градина“ с обща площ 44655 кв.м, в земл. на с. Венчан, м-ст „Помпена Златина“ общ. Провадия

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване...
Съобщение за осигурен обществен достъп до информация по Приложение 2 съгласно НУРИОВОС за ИП с възложител „Провадсол” ЕАД

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата...
Отчет по чл. 12 от Закона за енергийната ефективност за 2019г. на Община Провадия

Повече тук
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®