GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение на основание чл. 194 от АПК

Изх.№7/18.11.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.194 от АПК Общински съвет Провадия оповестява, че с решение...
Информация по Приложение 2 за ИП „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци с капацитет 95 т/денонощие и 34 000 т/годишно” с възложител: „ЗСК – Девня” АД

Повече тук
Информация за изпълнение на програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2018г.

Повече тук
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®