GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение № 498/ 09.04.2019г. на „ЗСК- Девня” АД гр. Варна.

СЪОБЩЕНИЕ

за осигуряване на обществен достъп по реда на чл. 41, ал.1 от Закона за подземните богатства до разрешение...
Oбществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата...
Обявление на основание чл. 128, ал. 1, от ЗУТ за изработен ПУП- ПП в обхват ПИ № 3.32, 3.33, 3.34 по КККР на с. Златина, община Провадия .

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Провадия , област Варна на основание чл. 128 , ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните,...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®