GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повече тук
Обявяване на Заповед №402 от 12.02.2021г. на Кмета на Община Провадия, за изменение на Приложение 1 към Заповед №227/26.01.2021г.за предоставяне на полските пътища за ползване 2020 -2021г. землище Комарево


Решение №746/22.06.2020г. по адм. дело №111/2020г. по описа на Административен съд Варна и Решение №1434/03.02.2021г. по адм. дело №8168/2020г. по описа на Върховен административен съд на РБ

Изх.№310/12.02.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.194 от АПК, Общински съвет Провадия обявява следното:
Решение...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®