GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Инвестиционно предложение за "Изграждане на водоизточник за добив на подземни води СК"ИВ-ЯН-ЗЛАТИНА", землище с. Златина

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за...

Съобщение за ползване на воден обект - язовир Манастир

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 62а, ал.1 от...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®