GBC
Размер на шрифта: - / +

ПРОЕКТИ - Програма за развитие на селските райони 2014-2020

НАЧАЛОНачало


Обяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 16/17.02.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на заемане на длъжността Управител на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – гр. Провадия
СПИСЪК
повече..

Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на заемане на длъжността Управител на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – гр. Провадия
СПИСЪК
повече..

ОБЯВЛЕНИЕ: на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните за дадено разрешение за изработване на подробен устройствен план ( ПУП- ПР) план за регулация в обхват УПИ ІІІ- 47 и Х- 47 в кв. 13 по плана на с. Петров дол
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®