GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

НАЧАЛОНачало


Обяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 – 90 / 07.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 84 / 09.10.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Информация за изпълнение на програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2018г.
Повече тук
повече..

Годишен отчет за управление на ЕЕ по чл. 12 от ЗЕЕ
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®