GBC
Размер на шрифта: - / +

КУЛТУРА - Културен календар

НАЧАЛОНачало


Обяви, съобщения

Списък на допуснатите и недопуснати до събеседване кандидати по процедура за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.004-0054-C02 „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Провадия” по ОПРЧР2014-2020
Повече тук
повече..

Покана
Уважаеми госпожи и господа, Община Провадия и „Енерго-Про”АД имат...
повече..

Обявяване на 7 бр.Заповеди по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ на Кмета на Община Провадия за определяне на ползватели на ПП
Заповедите можете да свалите от тук
повече..

ИП „За Изграждане на капково напояване“ в ПИ 10663.16.18, 10663.16.19 зем. територия с НТП „Друг вид насаждение“ и ПИ 10663.16.47, зем. територия, с НТП „Овощна градина“ с обща площ 44655 кв.м, в земл. на с. Венчан, м-ст „Помпена Златина“ общ. Провадия
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®