GBC
Размер на шрифта: - / +

ПРОЕКТИ - ОП Развитие на човешките ресурси

НАЧАЛОНачало


Обяви, съобщения

Годишен отчет за управление на ЕЕ по чл. 12 от ЗЕЕ
Повече тук
повече..

Общинска програма за енергийна ефективност 2016-2020г.
Повече тук
повече..

Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ за дадено разрешение за изработването на ПУП – ПР за УПИ І-117 в кв. 26 по плана на с. Староселец.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 88/05.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®