GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - Вътрешни правила

НАЧАЛОНачало


Обяви, съобщения

Обявление по чл.16, ал.3 от НУРИОВОС
Днес, 22.10.2020 г., на основание чл.16, ал.3 от Наредбата за условията и реда...
повече..

Съобщение за осигурен обществен достъп до информация по Приложение 2 съгласно чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Възложител - „Алтео БГ“ ООД
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ съобщава, че във връзка с изискванията на Закона...
повече..

Заповед за сметосъбиране и сметоизвозване
Повече тук
повече..

Обявление на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ за дадено разрешение за ПУП- ПРЗ в обхват УПИ ІІІ-210 в кв. 35 по плана на с. Венчан , община Провадия , област Варна
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124б, ал....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®