GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Заповеди за прекратяване категория на туристически обекти


В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява, че са издадени Заповеди за прекратяване на категория на следните туристически обекти:

1. Заповед № 1371/10.06.2019 г. за прекратяване категорията на туристически обект Кафе – аперитив „Радика“ с адрес гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 62.

2.Заповед № 1372/10.06.2019 г. за прекратяване категорията на туристически обект Гостилница „Добрина“ с адрес гр. Провадия, ул. „Борис Мавроганов“ № 8.

3.Заповед № 1374/10.06.2019 г. за прекратяване категорията на туристически обект Кафе – клуб „Еспресо“ с адрес гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 40.

Заповедите подлежат на обжалване по реда на АПК.

Заинтересованите лица могат да получат копие от издадените заповеди в Отдел „УТЕОС“ – ул. „Дунав“ № 39, стая 216.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®