GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на повторни публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на ВПС за срок от пет години на 23.10.2019г.


О Б Я В А


Община Провадия – обявява:

I. . на 23.10.2019 г. от 9,30 ч. в зала 312а повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години за част от имот публична общинска собственост, терен от 20,00 м² в центъра на село Бозвелийско за разполагане на павилион за търговски дейност, с НТЦ 46,00 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 21.10.2019г.

II. на 23.10.2019г. от 10,30 ч.в зала 312а повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години на част от имот публична общинска собственост, терен от 20,00 м² кв. Север до бл.9 поз.1 сх.28 за разполагане на павилион за търговски дейност, с НТЦ 66,00 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 21.10.2019г.

III. на 23.10.2019г. от 11,30 ч.в зала 312а повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години на част от имот частна общинска собственост, на терен от 10.00 кв.м., вдясно на път VAR3213 село Староселец след сградата на Кметството между о.т.12 и о.т.13 посока север с НТЦ 23.00 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 21.10.2019г.

Оглед на обектите на търга всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа до датата на подаване на документите за търга.

За информация административно - информационния център на общината или на тел.0518/47815, вътр.131


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®