GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Повторен публичен търг на 09.10.2020г.


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

О Б Я В Я В А
На 09.10.2020 г. от 10.00 ч., повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на:
Дворно място, с площ 1050 кв. м., съставляващо УПИ ІІ-66 в кв. 6 по плана на с. Кривня, с начална тръжна цена 3375 лв., без ДДС.
Условията за участие в търга са включени в тръжната документация, която се заплаща на касата на общината, а се получава от информационния център в срок до 16,30 часа на 08.10.2020г. включително.
Допълнителна информация: тел. 0518 / 4-78-15 вътр.130
С. Петров - Ст. специалист „УТЕОС”Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®