GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Публичен търг на 24.03.2021г.


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

О Б Я В Я В А

На 24.03.2021г. от 10,00 часа публичен търг с явно наддаване за продажба на дворно място, с площ 7400 кв. м., съставляващо УПИ ІІ в кв.5 по плана на с. Кривня, с начална тръжна цена 21390 лв. без ДДС.
Условията за участие в търга са включени в тръжната документация, която се заплаща на касата на общината, а се получава от информационния център в срок до 16,30 часа на 23.03.2021г. включително.
Допълнителна информация: тел. 0518 / 4-78-15 вътр.130
С. Петров - Ст. специалист „УТЕОС”


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®