GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

2019-04245 -1/28.02.2019 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Снежанка“ – гр. Провадия“ с шест обособени позиции


Заповед № 161 от 05.03.2020година на Директора на детска градина Снежанка за класиране на участниците.pdf - 05-03-2020 15:28:02
Доклад от 05.03.2020година за резултатите от работата на комисията.pdf - 05-03-2020 15:27:45
Протокол № 5 от 20.02.2020година от работата на комисията.pdf - 05-03-2020 15:27:17
Протокол № 4 от 17.02.2020година от работата на комисията.pdf - 05-03-2020 15:26:46
Протокол № 3 от 18.12.2019година от работата на комисията.pdf - 05-03-2020 15:25:47
Протокол № 2 от 31.07.2019година от работата на комисията.pdf - 05-03-2020 15:24:53
Съобщение за отваряне и оповестяване на ценови оферти на участниците в процедурата.pdf - 18-02-2020 17:28:39
Протокол № 1 от 08.04.2019година от работата на комисията.pdf - 15-07-2019 16:53:51
Приложение №4 – Опис на документите, съдържащи се в офертата.docx - 05-03-2019 16:47:34
Приложение №3-6 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №6.docx - 05-03-2019 16:47:27
Приложение №3-5 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №5.docx - 05-03-2019 16:47:17
Приложение №3-4 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4.docx - 05-03-2019 16:47:09
Приложение №3-3 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3.docx - 05-03-2019 16:46:55
Приложение №3-2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2.docx - 05-03-2019 16:46:35
Приложение №3-1 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1.docx - 05-03-2019 16:46:26
Приложение №2-6 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №6.docx - 05-03-2019 16:46:19
Приложение №2-5 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №5.docx - 05-03-2019 16:46:11
Приложение №2-4 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №4.docx - 05-03-2019 16:46:03
Приложение №2-3 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №3.docx - 05-03-2019 16:45:55
Приложение №2-2 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №2.docx - 05-03-2019 16:45:48
Приложение №2-1 – Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция №1.docx - 05-03-2019 16:45:41
Приложение №1 - Еspd-request.zip - 05-03-2019 16:45:35
Проект на договор за хранителни продукти.pdf - 05-03-2019 16:06:33
Методика за определяне на комплексна оценка за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 05-03-2019 16:02:36
Техническа спецификация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 05-03-2019 16:02:01
Условия за участие и указания за подготовката на образците за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 05-03-2019 15:56:19
Обявление за поръчката.pdf - 05-03-2019 15:51:08
Решение № 07-210 от28.02.2019 година за откриване на процедура.pdf - 05-03-2019 15:42:03
Документация за възлагане на открита процедура по ЗОП.pdf - 05-03-2019 15:27:16


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/09.04.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 40/09.04.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 38/08.04.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ , разрешение за ПУП - ПРЗ ,с. Добрина , кв. 23.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®