GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ПК-2019-2/31.07.2019 г. - Пазарни консултации с предмет: "Инвестиция за закупуване на фолклорни костюми"


Решение № 37 от 13.08.2019година.pdf - 15-08-2019 11:27:41
Оферта на Ивена М ООД.pdf - 15-08-2019 11:27:12
Оферта на Ритъм 7-8 ООД.pdf - 15-08-2019 11:26:35
Оферта на Носия ООД.pdf - 15-08-2019 09:13:51
Образец на ценово предложение.doc - 31-07-2019 09:30:32
Техническа спецификация.doc - 31-07-2019 09:30:24
Образец на оферта.doc - 31-07-2019 09:29:53
Покана за пазарни консултации.pdf - 31-07-2019 09:29:25


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 38/08.04.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ , разрешение за ПУП - ПРЗ ,с. Добрина , кв. 23.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б,...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 37/07.04.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 34/06.04.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®