GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 2618-1-2014/10.12.2014 г. Публична покана ID 9037311 за възлагане на обществена поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на Основно училище „Христо Ботев“ – с. Житница, община Провадия, област


Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 16.01.2017г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-01-2017 15:47:38
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 16.01.2017г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-01-2017 15:47:28
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 08.12.2016г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-12-2016 14:28:02
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 08.12.2016г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-12-2016 14:27:51
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 02.11.2016г. по І-ва обособена позиция.pdf - 21-11-2016 14:29:20
Информация по чл.22Б, ал.2, т.14 от ЗОП от 20.10.2016г.pdf - 20-10-2016 14:54:01
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 08.06.2016г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-06-2016 15:26:03
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 08.06.2016г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-06-2016 15:25:45
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 04.05.2016г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-05-2016 15:45:20
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 04.05.2016г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-05-2016 15:45:13
Информация по чл.22б ал.2 ,т.14 от ЗОП от 20.04.2015 г.pdf - 20-04-2016 16:01:25
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 11.04.2016г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-04-2016 16:00:51
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 07.03.2016г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 18-03-2016 15:20:22
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 07.03.2016г. по І-ва обособена позиция.pdf - 18-03-2016 15:20:15
Информация по чл.22 б, ал.2, т.14 от ЗОП от 02.02.2016 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-02-2016 15:03:23
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 12.01.2016г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-01-2016 16:32:15
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 12.01.2016г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-01-2016 16:32:07
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 09.12.2015г. по І-ва обособена позиция.pdf - 18-12-2015 15:56:42
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 05.11.2015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 19-11-2015 17:58:37
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 05.11.2015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-11-2015 17:58:30
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 07.10.2015г.pdf - 20-10-2015 13:29:03
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ-ра об. позиция от 20052015 г.pdf - 20-05-2015 17:23:36
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І-ва об. позиция от 20052015 г.pdf - 20-05-2015 17:23:29
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 08042015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-04-2015 15:55:52
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 08042015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-04-2015 15:55:45
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 06032015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-03-2015 14:37:18
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 по І-ва об. позиция от 11022015 г.pdf - 20-02-2015 17:10:42
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП по ІІ-ра об. позиция от 11022015 г.pdf - 20-02-2015 17:10:34
Договор от 05.01.2015 г. по ІІ об. позиция.pdf - 30-01-2015 16:19:30
- 30-01-2015 16:19:02
Договор от 05.01.2015 г. по І об. позиция.pdf - 30-01-2015 16:19:00
Протокол от работата на комисията от 19.12.2014 г.pdf - 23-12-2014 14:01:28
Проект на договор.doc - 10-12-2014 18:46:12
Методика за оценка.pdf - 10-12-2014 18:45:27
Приложение към публична покана.doc - 10-12-2014 18:44:51
Техническа спецификация.pdf - 10-12-2014 18:43:47
Публична покана.pdf - 10-12-2014 18:43:07


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 39/09.04.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 40/09.04.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 38/08.04.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ , разрешение за ПУП - ПРЗ ,с. Добрина , кв. 23.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®