GBC
Размер на шрифта: - / +

Обществени поръчки

НАЧАЛОНачало

ОП – 2466-1-2014/10.12.2014 г. Публична покана ID 9037312 за възлагане на обществена поръчка с предмет "Приготвяне и доставка на готова храна за закуска и обяд за децата от подготвителен клас и учениците от І-ви до VІІІ-ми клас на Основно училище „Васил Левски“ – с. Бозвелийско, община Провадия, обл


Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 02.02.2016 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-02-2016 15:02:50
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 12.01.2016 г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-01-2016 16:24:38
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 12.01.2016 г по І-ва обособена позиция.pdf - 20-01-2016 16:24:29
Информация по чл.22б, ал.2 т.14 от ЗОП от 10.12.2015г. по І-ва обособена позиция.pdf - 18-12-2015 15:55:32
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 05.11.2015 г по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 19-11-2015 17:13:50
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 05.11.2015 г по І-ва обособена позиция.pdf - 19-11-2015 17:13:43
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП от 07.10.2015 т.pdf - 20-10-2015 13:11:11
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 03.07.2015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-07-2015 16:03:12
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 02.06.2015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 19-06-2015 15:14:17
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 02.06.2015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-06-2015 15:13:56
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ-ра об. позиция от 20052015 г.pdf - 20-05-2015 17:24:13
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по І-ва об. позиция от 20052015 г.pdf - 20-05-2015 17:24:06
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 07042015 г. по ІІ-ра обособена позиция.pdf - 20-04-2015 15:55:18
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 07042015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 20-04-2015 15:55:11
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 06032015 г. по І-ва обособена позиция.pdf - 19-03-2015 14:29:30
Информация по чл.22б ал.2 т.14 по ЗОП по І-ва об. позиция от 11022015 г.pdf - 20-02-2015 17:11:38
Информация по чл.22б ал.2 т.14 от ЗОП по ІІ-ра об. позиция от 11022015 г.pdf - 20-02-2015 17:11:31
Договор от 05.01.2015 г. по ІІ об. позиция.pdf - 30-01-2015 16:15:43
Договор от 05.01.2015 г. по І об. позиция.pdf - 30-01-2015 16:15:11
Протокол от работата на комисията.pdf - 22-12-2014 15:52:31
Проект на договор.doc - 10-12-2014 18:51:26
Методика за оценка на офертите.pdf - 10-12-2014 18:50:21
Техническа спецификация.pdf - 10-12-2014 18:49:11
Приложение към публична покана.doc - 10-12-2014 18:48:30
Публична покана.pdf - 10-12-2014 18:47:59


НазадОбяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 38/08.04.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Обявление на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ , разрешение за ПУП - ПРЗ ,с. Добрина , кв. 23.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б,...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 37/07.04.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 34/06.04.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®